De NGF heeft de competitie website veranderd , persoonlijk vind ik het geen verbetering.
Een groot nadeel is dat de informatie niet meer op te halen is en in een mooie tabel te presenteren.
Als compromis krijgt u nu de link naar het team.