De NGF vindt het belangrijk dat clubreferees aan kennisoverdracht doen op het gebied van de golfregels.
Ik zelf vind dat ook goed én leuk.
Daarom zal ik in deze nieuwe column RANDA aandacht besteden aan die golfregels.
Echter niet door het behandelen van de traditionele 4 keuze vragen, maar dieper ingaan op specifieke situaties die zijn beschreven in het ‘Decisions Book’. En als het enigszins kan, wil ik de situaties schetsen met de Waterlandse golfbaan als voorbeeld.

Han Gieske