25 jaar golf_1
Gezocht:
Enthousiaste golfers (m/v).
bereid mee te denken over het vieren
van het vijfde lustrum
van onze golfclub
Lees verder
Aangeboden:
Meebepalen
wanneer we het feest gaan vieren
wat we gaan doen en
hoe we dat
samen met anderen organiseren