Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u welke gegevens de

Waterlandse Golfclub van u vastlegt en met welk doel.

Vastleggen gegevens

De volgende gegevens hebben wij van u in onze administratie:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Datum van inschrijving

• Lidcode en NGF nummer

• Golfgerelateerde informatie zoals handicap, deelname aan wedstrijden en scores.

• Bij jeugdleden de naam en contactgegevens van ouder(s) of voogd

Gebruik gegevens

De Waterlandse Golfclub kan uw gegevens gebruiken om:

• Uw lidmaatschap te effecturen

• Contact met u op te nemen

• U informatie toe te sturen zowel digitaal als per post, bijvoorbeeld uitnodiging voor ledenvergadering,

nieuwsbrief of u uit te nodigen voor wedstrijden

• U te faciliteren om u in te schrijven voor wedstrijden

• Aanmelden bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF)

• Handicapregistratie

• Leggen van contacten tussen leden onderling

Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met het bestuur via secretariaat@waterlandsegolfclub.nl voor:

• Meer informatie over de wijze waarop de WGC de persoonsgegevens verwerkt

• Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring

• Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken

• Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de WGC

Beveiliging persoonsgegevens

De WGC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze

niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wijziging van privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal up-to-date gehouden worden. Op onze website staat steeds de meest recente

versie.