Matchplay Americano

Matchplay Americano word gespeeld door teams van 3 personen, u dient zelf een team te vormen en dit in te schrijven incl. team naam . Na inschrijving worden door de wedstrijdleiding de spelers met overeenkomende handicaps gekoppeld in flight’s van 3, er worden 18 hole’s matchplay gespeeld met een verdeling van 6 punten per hole, dit kan zijn 4, 2, 0, maar ook 4, 1, 1, of als alles gelijk is (lees 3 keer par) dan is de verdeling 2, 2, 2, zo worden de punten over 18 hole’s opgeteld, dit geld ook voor uw teamgenoten die in andere flights spelen, de 3 scores worden bij elkaar opgeteld, en zo is de score van het team bekend. De teams kunnen bestaan uit alleen dames of heren maar het kunnen ook combinaties zijn.


Bestbal

Dit is een Matchplaywestrijd waarin één speler speelt tegen de beste bal (score) van twee of drie andere spelers. In het algemeen speelt de speler met de laagste Playing Handicap tegen de andere spelers. Handicapverrekening: Zonder Handicapverrekening.


Cocktail: 4 Spelers – Stableford.

Dit is een stableford cocktail van verschillende spelvormen, gespeeld met partner en over 18 holes.

Hole 1 t/m 6 wordt Greensome – stableford gespeeld.
Hole 7 t/m 12 wordt Rye foursome – stableford gespeeld.
Hole 13 t/m 18 wordt Foursome – stableford gespeeld.

Hole 1 t/m 6: Met greensome stableford slaan beide partners af, daarna kiezen zij hun beste bal en spelen met die bal om beurten de hole uit.

Hole 7 t/m 12: Met Rye foursome stableford slaan beide partners af, maar zij dienen voordat zij de tee verlaten te bepalen wie de tweede slag gaat spelen. Diegene die gaat slaan bepaalt ook met welke bal hij/zij doorspeelt, de andere bal wordt opgepakt. Er wordt om de beurt geslagen tot de hole is uitgespeeld.

Hole 13 t/m 18: Wordt er foursome stableford gespeeld. Er wordt dan door de partner met één bal gespeeld. De partners slaan om de beurten af en spelen zo ook verder de hole uit.

Stableford punten noteren. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Handicapverrekening :
Het aantal Handicap Slagen dat het paar (stel: A + B) krijgt, bedraagt:
Playing Handicap speler A+SSS-PAR + Playing Handicap speler B+SSS- PAR : 2 0.5 wordt naar boven afgerond.


Foursome:

Dit is een Matchplaywedstrijd waarin twee spelers als partners spelen tegen twee andere spelers.
Zij spelen met één bal en slaan om beuren (Golf Regel 29-1). De spelers mogen zelf bepalen wie van beiden afslaat op alle oneven holes en wie op de even holes. Handicapverrekening: het paar met de hoogste gezamenlijke Handicap (stel: A en B) krijgt van het andere paar een aantal Handicap Slagen dat gelijk is aan: (Playing Handicap A + Playing Handicap speler B) minus (Playing Handicap speler C + Playing Handicap speler D)): 2. Breuken afronden.

N.B. De clubkampioenschappen is zonder handicapverrekening.


Ganzenbord:

Ganzenbord wordt door maximaal tweeëndertig deelnemers gespeeld in foursome (twee teams), dus er wordt om beurten geslagen .
Het wordt “open” gespeeld (geen handicapverrekening), zodat de handicaps zo veel mogelijk op elkaar afgestemd dienen te worden, respectievelijk een lage en hoge handicapper met elkaar spelen.

Per viertal krijgen de deelnemers een ganzenbord mee en twee verschillende gekleurde punaises.
Met deze punaises bewegen zij zich over het bord

Spelregels:
Met uw teamgenoot speelt u de eerste hole, is uw score:
3 boven par, dan gaat u 1 vakje vooruit
2 boven par, dan gaat u 2 vakjes vooruit
1 boven par, dan gaat u 6 vakjes vooruit
Par , dan gaat u 10 vakjes vooruit
Birdie , dan gaat u 14 vakjes vooruit
Eagle , dan gaat u 20 vakjes vooruit , en zo verder
Komt u op een Gans dan gaat u direct 4 vakjes vooruit ,
Komt u op een Herberg dan gaat u direct 5 vakjes vooruit,
Komt u op een Brug dan gaat u direct 10 vakjes vooruit ,
Komt u op een Vliegende Gans dan gaat u eveneens 10 vakjes vooruit .

Komt u op een Doolhof , dan moet u de volgende hole via een bunker slaan , komt u in een Put , dan mag u de volgende hole niet afslaan maar moet u de bal gooien , komt u in de Gevangenis dan dient u de volgende hole met één stok en de putter te spelen .

Zo nadert u langzaam maar zeker het laatste vakje: 124. U mag direkt in het eindvak komen ook al heeft u punten over. De laatste hole speelt u daarna gewoon uit en de “overpunten” noteert u op uw kaart.

Winnaar is het team dat: A het einde heeft gehaald op B het verst is gekomen of C de meeste overpunten heeft.


Greensome :

Dit is een wedstrijd waarbij twee competitors (A en B) als partners spelen tegen twee andere competitors (C en D). Beide spelers van een kant slaan op elke hole af en bepalen vervolgens met welke bal zij de hole uitspelen. De speler, wiens bal niet is gekozen, slaat de tweede slag en vervolgens slaan de spelers om beuren.

Handicapverrekening : de Playing Handicap van een paar is 0.6 maal de laagste Handicap + 0.4 maal de hoogste Handicap.
Het paar (stel: A en B) met de hoogste Playing Handicap krijgt Handicap Slagen. Het aantal is : Playing Handicap paar A en B minus Playing Handicap paar C en D.
Gemakshalve past men ook dikwijls de Handicapverrekening van foursomes toe.

Superbal (Mexican of Texas Scramble :

Een wedstrijd waarbij die, vier of vijf spelers een team vormen. Allen slaan af. Vervolgens slaan alle spelers hun tweede slag, vanaf de plaats waar de beste bal ligt.
De derde slag wordt door alle spelers gedaan vanaf de plaats waarde beste tweede slag terecht is gekomen, enz, totdat de hole is uitgespeeld.
Een variant hierop is dat de speler, wiens balpositie is gekozen, de volgende slag niet mee mag doen.

Het team met de laagste Netto score over achttien holes is winnaar.
Handicapverrekening : Bruto score minus (som van alle Playing Handicaps : aantal spelers) maal 1/2) = Netto score.

Touwwedstrijd :

Deze wedstrijd kan men uitsluitend met Handicapverrekening spelen. In plaats van het normale aantal Handicap Slagen dat de speler op basis van zijn Handicap zou hebben gekregen, krijgt hij nu een stuk touw met een lengte in meters gelijk aan het aantal Handicap Slagen.

De speler mag overal op de baan de bal opnemen en verplaatsen, maar moet elke keer dat hij dat doet een stuk touw afknippen gelijk aan de afstand waarover de bal wordt verplaatst.
In de praktijk komt het er op neer dat het touw voornamelijk op de greens wordt gebruikt om uit te holen, maar men mag het bijvoorbeeld ook gebruiken om een onbespeelbare bal te verplaatsen naar een speelbare positie, of een bal die in een bunker ligt er buiten te leggen.
Zodra het gehele touw is gebruikt, mag de speler de bal uitsluitende nog slaan en niet meer verplaatsen.

De speler met de laagste score is winnaar. Een stablefordwedstrijd, of een wedstrijd tegen Par, kan met uiteraard ook met touw spelen.
Meestal wordt deze wedstrijd echter als Vlaggenwedstrijd gespeeld. Iedere speler mag zoveel slagen doen als de Course Rating van de baan.
Hij moet met behulp van het touw zoveel mogelijk hole proberen te spelen (zie ook: Vlaggenwedstrijd).
Handicapverrekening : aantal meters touw = Playing Handicap.

Vlaggenwedstrijd:

Iedere competitor mag een aantal slagen doen gelijk aan Par + Playing Handicap.

Hij moet zijn vlag neerzetten op de plaats waar de bal met de laatste slag terecht is gekomen. De speler wienst vlag het verste staat (het dichtst bij de hole van de achttiende green), is winnaar van de wedstrijd.
Heeft de speler nog slagen over, nadat hij heeft uitgeholed op de achttiende green, dan moet hij op de negentiende hole verder spelen, eventueel zelfs op de twintigste hole etc. etc.
Mocht de bal met de laatste slag Buiten de Baan liggen, dan moet men de vlag neerzetten op de plaats waar men de laatste slag deed.
Als de bal met de laatste slag in een Waterhindernis terecht is gekomen en het onmogelijk is de vlag te plaatsen waar de bal ligt, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de grens van de Waterhindernis kruiste.


Vossenjacht:

Een vossenjacht is een vorm van Strokeplay, waarin men op elk hole speelt tegen de score van een zogenoemde vos. De telling vindt plaats als in Matchplay.
Een door de Wedstrijdcommissie aangewezen of uitgenodigde speler fungeert als vos. Hij speelt voorop in de wedstrijd.
Na afloop van elke hole noteert hij zijn Netto score niet alleen op zijn scorekaart, maar ook op een briefje. Dit briefje bevestigt hij aan de vlaggenstok, of hij legt het op de volgende afslagplaats neer.

De andere spelers vergelijken hun Netto score na elke hole met de Netto score van de vos. Zij kunnen dus direct bepalen of zij de hole hebben gewonnen (+), verloren (-) of gehalveerd (0).
De telling geschiedt in de volgende termen: zoveel holes up, holes down of all square. De vos kan zelf ook een prijs winnen. Indien niemand up is tegen zijn score, heeft hij gewonnen.
Handicapverrekening : zowel de vos als de overige deelnemers krijgen een aantal slagen dat gelijk is aan de Playing Handicap.

Nota Bene:
Indien dames en heren aan dezelfde wedstrijd meedoen, maar zij spelen van tees met een verschillende Par, moet eerst de EGA Playing Handicap van alle spelers worden berekend en daarna moet het verschil in de Par worden opgeteld bij de EGA Playing Handicap van de spelers die spelen van de tees met een hogere Par.